Pamahalaan pagdating ng amerikano gayb gaydatingportal com kwd

Posted by / 29-Sep-2016 02:57

Pamahalaan pagdating ng amerikano

Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where it can be opened using a PDF reader.To download the PDF, click the Download link above.Itong modyul ng pangkatuto ay makakatulong sa mga-aaral tungkol sa Pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas.Dito nakalagay ang paraan ng pananakop ng Amerikano sa Pilipinas.

Dahil sa batas na ito, umiral sa Pilipinas ang Tala ng mga Karapatan (Bill of Rights) na umiiral na sa Estados Unidos, at nakapagpapadala ang Pilipinas ng dalawang komisyonerong residente sa Washington, DC na luklukan ng pamahalaan ng Estados Unidos na dadalo sa mga sesyon ng Konggreso ng Estados Unidos.

Nagkaroon ng pagtutulungan sa pagitan ng mga panig ng mga Amerikano at ng mga Pilipino noong maging Gobernador-Heneral ng Pilipinas si Francis Burton Harrison (1913-21), isang pinuno na inilarawan bilang isang "monarkang pangkonstitusyon" na namamahala ng "pamahalaan ng mga Pilipino".

Naging liberal si Woodrow Wilson, na nasa ilalim ng Democratic Party (Partido Demokratiko), sa pakikitungo sa mga Pilipino.

Naganap ang unang halalan para sa Mababang Kapulungan noong Hulyo 1907.

Ginanap ang unang sesyon nito noong 16 Oktubre 1907.

pamahalaan pagdating ng amerikano-12pamahalaan pagdating ng amerikano-83pamahalaan pagdating ng amerikano-1

Kabilang sa mga kasapi nito si Admiral Dewey at Heneral Otis.