Istri di ertot mertuapidio Tchate sex gratui

Posted by / 16-Dec-2015 23:21

Istri di ertot mertuapidio

Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. 1 Ut ette Ht octo] Numerum» -qttl deerati adjecit Sigonius ex Tac. Lustrun^ a censoribus conditum est, censa sunt * civium capita ducenta oc^ toginta duo m Uliai ducenta triginta quatuor. Juniiis Brutus munus gladiatorium in honorem defuncti patris edidit primus. tmm p Hmum mare 3 Vultiniot] Bt hoc debetur Sigo- equ Uibiu Romanis] An soli equites» ni O} qui testatur ita habere vet. Hanmbal dux Pcenorum victa classe^ cui prafuerat^ a mi Utibus suis in crucem sublatus est. ^ATILIUS Regtdus tn Africa serpentemportentosa magnitu^ dinis cum magna militum clade occiditf et, quum aliquot pro^ liis bene adversus Karthaginiehses pugfutsset^ successorque ei a senatu prospere bellum gerenti non mitteretur^ id ipsum per li" teras ad senatum missas questus est. Odiis etiam prope majofibus certarunt, quam viribus : R^ manis indignautibus, quod victoribus victi ^ ultro inferrent arma; Poenis, quod ^superbe avareque crederent iroperita-: Hannibal tum victis esse. nensi clade disserit noster, infra 3 * Ultro'] Vid. Hannibaiis Missus Hannlbal in Hispaniam primo statim adventu om- doteset in.|^^^ exercitum in se convertit. Alii fugientes pugnantium globo inlati haerebant : alios redeuntes in pugnam avertebat fugientium agmen. Jam ego hanc victimam manibus peretf Uorum foede^^^ civium dabo: subditisque calcaribus. '^Tum qnoque haud magno aedium spatio, m (firrum enim quosdam exp. Crev.) 34 Ea quum ad se guoque venire duluui quodammodo et abruptnmi prase Utet] Lege vef Uru Geok. Cum decem milli- cudseg Terbus peditum, quingentis equitibus nocte per intermissa ditur. diit: et post paucos dies Himilco» adjuncto Hippocrate, ad^ C. flumen Anapumi octo ferme inde millia, castra posuit. Syracu M^ sine pr^ liud db suis guam inopiam aggravari podtione. et alter itidem hons^ sociorum, not Ky ad Syracusis, Inde recte judi- 88 Uhi . Editi habent: simul inut Ui que, ubi habebant commeatus con- tnora cemens nthil aliud ab suia quam vectos Romani. Consulem Marce Uum haud procul esse: ad eum mitterent tegatos^ ^cujus juris atque arbitrii esset. Wc cncouragc thc use of public domain materials for these purposes and may be able to help. Co Umia JEsemia deducta est, Res prceterea contra Pcenos et * Fulsinios prospere gestas continet. libi non vero et pedites Romani mare Adstipulatur unus e codd. Ati Uus Regulus consul, victis navali prce Uo Pcenis^ tn Africam trqjec U. in guibus intercaussaspe^ tendi successoris erat, quod agellus ejtts a mercenariis desertus esset. Vulgo : jurefurmido adtiric^ hu consul in Africa ' terpentem, &c.. Fama etiam est, Hannibalem annorum ^^^J^'ferme novem, pueriliter hlandientem patri Hamilcari, ut nos. ^Hamilcarem juvenem* ' redditum sibi veteres milites credere; eumdem vigorem in vultu, vimque in oculis, habitum oris, lineamentaque intu&- ri. £diti vulgo habent tret 41 Hmt M dt Xegno] Jamdudtun in longnnu Sed prspbsitionem i^6^ Lipsiiis, Polioreet. equo, per confertissi- mam hostium turbam inpetum facit : obtruncatoque prius armigero, qui se infesto venienti obviam objecerat, consu- lem lancea . jam adverbi Qm easse admodum sus- 35 Nunc per memoriam} Delenda pectnm e SL Praeterea scripti omnes videtur particula nunct cui alia com- habent ferrwn yuosdam easpedietstn par, et ex adverso opposita nulla est. Itaque hunc locum 36 Quantum spes hominum fi Uitt] pro deplorato habemus, nisi meliorum Melius esset fallu Kam tota o Uiqua librorum copia ftat. 38 So cirrttt] Certissima Florebelli 37 Aversis aurtbus animisque] Pos* emendatio, quum prius legeretur ocv sis quidem utcunque exponere: Quum cursu. XXVIL ^S ioter miedios tot mnatos, aliquoties i Btcgro corpor^ evase-u.c m . custodiis loca profectus, castra circa Acrillas urbem pone- bat. 335 Roinanis qanm, cohibfusiet Siculos, Marcellus Syf Bmw re- u. Sub idem fere tempus et naves longss quinque et quinquagiota Auuiia Ro- Kartbaginiensium cum Bomilcare classis prasfecto in mag- ™* ^^ ^- num portum Syracusas ex alto decurrere ; et Romana item ^^^^ classis, triginta quinqueremes, legionem primam Panormi exposuere; versumque ab Italia bellum, adeo uterque popu- lus in Siciliam intentus, fuisse videri poterat. Claudium, Pacby- num cum parte copiarum obviani progressum, pervenit. et Bomil- car, simul parum fidens navibus suis, duplici facile numero classem habentibus Romanis, ^'^simul inutili mora cernens nihil aliud ab suis quam inopia adgravari socios% velis in altum datis, in Africam transmisit. Se vero negare illi: mlssuros: testarique, si verbis nihil agerent, vin^ dictam aliquam libertatis suse qasesituros. Postquam ab eo conloquio in arcem sese recepit, ^convocatis militibusi Credo ego vos audissej mfi- te Sj inquiti quemddmodmn prasidia Romana ab Sieu Us cir^ cumtenta et obpressa sint per hos £es. tum a vulgata lectione, tum etiam a' 7 Prtetidentem ekuti Brunditio] MSS« quam ut admittere audeamus. Vakriut preuidio hci ejut'^ ita ut clatti accipiatur in auferendi Cujus loci ? Usage guidelines Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Pontium^ imperatorem Samni^' tium^ ductum in triumpko securi percussit. Coimje Viuis consul^ a classe Punica drcumventu Sf et per fraudem vebit in conloquium evocatu Sf captus est^ ^C Duilvus consul adverstis classem Pcenorum prospere pugnavit^ primus" que omnium Romanorum ducuni navalis victoria duxit trium- pkum. • c ult» ruisse, Romanorum autem ditionis 13 Ti TI LIVII usque imperii esset amiiis Iberus, Saguntinisqae mediis inter imperia duorum populorum libertas servaretur. In Hasdrubalis locum haud dubia res fuit, quin ^^•"^^^^•pra Broffativam militarem, qua extemplo luvenis Hannibal Hanniba L • '^ . Quum admiratione tam ancipitis sententiae in se omnes convertisset, Florem atati Sf inquit, Uasdrubal, guem ipse patri Hannihalis Jruendum prcebuitijustojure eum ajilio repeti censet. Godex est scriptorum auctoritas, ut eam Puteanseus habet clamatam : sed in semper editis anteferamus, quum ab eo persaepe litteram m in fine vocum his stare ratio nobis videtur. mus quippe suspicari editores copiam 20 Populutgue eum diem fettum habuisse librorum, qui diversi sint ab ludiere'] Hic Satnmalia novo edicto illis qui in manus nostras venerunt. Hahc insitam inge- nio gus temeritatem fortuna prospero civilibus bellicisque rebus successu aluerat. Per medias acies ferro viam fieri : etf quo timoris minus sit^ eo minusferme periculi esse. Sopatro mandatum ab senatu et ab collegis, ut verba faceret. 21 Nee Ej Hcydi tolum] Valgo editi: quam palam sit ab Hippocrate simul nec Hippocrt Ui et Epicydi udunu Sed et Epicyde hoc factam. utroque nominatur, ut vicissim Hip- 23 Integram pkbem] Saniorem ple« pocrates infra, c. ^ Aversis auribus animisque, casse ne tempus tereretur, ferrum qucsdam ex- pedientes cemebat": tum, ommis pro se predbus, pue Uis ui saliem parcerenij orare institit : a qua €etate etiam hostes iratos abstinere. Qttod ubi Hen- nensium principes, jam pacti cum Himilcone de proditione prsesidii, afnimadverterunt, nulli occasioni fraudis Komanum paterei ^ palam rentur^ agendnm. Public domain books belong to thc public and wc arc mcrcly thcir custodians. Qfmm civitas pesti-- lentia laboraret^ missi tegati^ ui JEsculapii signum Bomam ab Epidauro transferrentj anguem^ qui se in navem eorum cor Uur leratj in quo ipsum numen esse constabdt, deportavere : eoque in insulam Tiberis egressoj eodem loco ' ades JEsculapio conse^ crata est. Postumius considarisj quoniam, quum exercitui praessetf opera militum in agro suo usus erat^ damnatus est. censa sunt civium capita ducenta septuaginta duo millia, Plebs propter ces a Henum, post gra^ ves et longas seditiones, ad ultimum secessit in Janiculum : unde a Q, Hortensio dictatore ' deducta est^ isque in ipso magis" tratu decessit. Male ergo quondam boc loco legebar 3 Tarentin Wl Sic habere MSS. , ■ 1.1 * Vl CTIS Tareniinis pax et Ubertas data esi. ob quam caussam ei perpetuujs honos habitus est^ ut re-- vertenti a coenay * tibicine canent Cj funale praferretwr. Co T" nelius consul in Sardinia ^ et Corsica contra Sardos, et Corsos^ et Hannonem Pcenorum ducemfe Uciter pugnavit. IN parte operis mei licet mihi praefari, quod in principio summse totius professi plerique sunt rerum scriptores, bel-^ Beiii Puiiicilum maxime omnium^ raemor Bbile^ quae umquam gesta "^""^ d ®^"^' ^^ scripturum ; quod, Hannibale duce, Karthamnien- magniu o.^^ ^^^ populp Eomano gessere. nos tamen minime decetfjuventutem nostram pro militari rudimento adsuefacere libidini pratorum. sanciia, non tum primum instituta Pr Kterea mazima est litterarum af R- iotelligi debent. Itaque satis adparebat,- nec D^os aec homines oonsulentem, ierociter omhia ac prseprbp^i^e actui*hm. Itaque legendum ceneuerimus: ne^ wsii\ ner^ te^ negue prolap H asmrgere .... XX L 23 Atd corpora imtmw]-Huc reyo- care opus est particulam n^gantem* qu« in pracedentibus exprimitur. sunt hmc verl My quasi legeretur: Neque corpova ani- mis, neque animos spe sustineban U 2A Quo altiui i& ofna etftaret] Hactenus edebatur quod aiihu* Put. Cete- rum prae strepitu ac tumultu nec consilium nec imperium accipi poterat. competeret animtu] Yersae.' Olim editi babent detecke: Vix animus sui compos esset. partes nequidquatn ^ inpetus capti ^ et ab lateri- u. bus mo D^tes ac lacus, a fronteet abtergo hostium acies clau- ^ ^* ^^^* debat, adparuitque, nu Uam, nisi in dextra ferroque^- salutis spem esse; ^ tum sibi quisque dux adhortatorque factus ad rem gerendam, et nova de integro pu^a exorta est; non iua ^ ordinata per principes hastatosque ac triarios, nec ut ^pro signis antesignani*, post signa alia pugnaret acies ; ^nec*' ut in.suiei legione miles, aut cohorte, aut manipulo esset. Tres ferme horas pugnatum est, et ubique atrociter. XXV» .'^ Is, tamquam reos ageret^^ab anteacta vita or- h add* Hippocrati et Gron. ne^ tyrannos ukiscend Oy qtue odissent^ scelera ipsi imitarentur, Inter baec abstractam a. Ita, oonsilio hal Mtb» qimm omnis conatu» ladibiia Abob^^^ esaet, absistere obpugnatione, atque obsidendo tantum ar~ nationef S^ ^^ i&^^^ marique commeatibus bostem placuit. Interim Marcelluss cum tertiafere parte exer- ™^* citus ad recipiendas urbes protectus, quas in motu rerum ad Marcdius Karthaftinienses defecerani, Helorum atque Herbessum, ^^ urbes dedentibus ipsis, recipit* Megara vi capta diruit ac diripuit ^ ad reliquorum, ac maxime Syracusanoruui, terrorem. Per Himiico idem fere tempus et Himilc O) qui ad Pachyni promonto-. ^^"rium classem diu tenuerat» ad Heracleam, quam vocant liam venit. peditum, tria equituniy dupdecim elephantos exposuit: ^^nequaquam cum quantis copiis ante tenuerat ad Pachynum classem. pmsidii ""^haud sane opporttmum insidisdtibus babebat. Vrbem arcemque sme po^ tegtatis^ aiunt, debere esse, n liberi in sodetdtem^ non servi in custodiamf trdd Ui essent Eomanis, itaque clades portartm red" d% sibi aequum censent. et contra mentum pro mentiumf militnm tutandas Superi maris orae» i XXIII, c.

Cum hoc Hasdrubale, quia mirae artis in sollicitandis gentibus, imperioque jungendis suo fuerat, foedus renovaverat populus Romanus, ut ^^ flnis utri- ^ ntpertnpotiio Gron. rantibus de summa republica Car- 6*Mort Afniicarit] Amilcti Tinptg^ thaginiensibus. Per Deosy fcederum arhitros ac testes^ momissej priediooisse se^ ne Hamiln caris pr Qgeniem ad exercitum mitterent, non mane Sf non stir" pem ejus conquiescere viri : nec umquam^ donec sanguinis nomi^ nisque Bardni quisquam supersit, quietura Romana focdera. efferatoi m Uitia animot, Gronovio quoque probabilis videtur emendatio. Quum ob haec taliaque speraret propinquum certameui et facere, si cessaretur, cuperet; speculatoresque Galli» ad ea explo- randa» quae vellet, tutiores, quia in utrisque castris miiita- Locumin- baut, paratos j^ugnse esse Romanos retulissent; locum insi- ■»^.^1*"- diis circumspectare Poenus ccepit. Erat in medio rivus, prsealtis utrimque clausus ripis, et circa obsitus palustribus herbis et, quibus inculta ferme vestiuntur^ virgultis vepribusque. Quod ubi Hannibal accepit, laxatamque pusnam et reeeasum a castris vidit, extemplo equitibus dextra Tsevaquis emissis in hostem, ipae cum peditum robore ^medfuscastriis erupit. H8n- suas terras sedem belli esse, premique utriusque partis exer-"*^^ cituum hibemia viderunt; verterunt retro ad Hahnibalem ab Romanis odia: petitusque saepe principum insidiis^ Mp- sorum " inter se fraude, * eadem levitate, qua consenserant^ consensum indicantium, servatus erat; et, mutando nunc vestem^ nunc 'tegumenta capitis, ^errore etiam sese ab in- sidiis munierat. quodenim Querei» i Ui ^justum imperiumj quod auspicium esse f Magistratus id a R«"™*°o- dom Of publicis privatisque penatibusy Ltitinis feriis actis^ sa^ Fi^tiiob crificio '^in monte petfecto^votis rite in Capito Uo nuncupaiiiy secumferre: ^nec pnvatum auspicia sequi^ nec sine auspiciis * iptorum^ Gron. prqfectum in extemo ea solo ^ nova atque integra concipere Prodi Ja J' ^055^. qnai Ma eimt anetorilaib et potentia eo- 83 Ap Mi Sinuettahas] Prope Sini^ ■rum'qai ad eam aggiedieadam hotte^ eesam aqua fliere celebres apud anti- bantur. Vulgo a ierra, intelligendie sunt retinacula quibug^ 2 Reeolutu ori» i» an/cora» eoehmm puppis littori alligabatur. qnod satis in usum fuit, subbrto^ Ceterom ornne incensum est Nec continentis modo' progectas oras praeterveeta, sed Ebusus in- in Ebusum insakm ^transmissum. fac H nmi] Codex Pu U f Utare U, An Utiorenttf Certe hic «is^; etplaaetmi#k magis placeret .dsndi. amlfuetue evaterat} Jun^ debent bas tos statuunt Pighius et Freinshemius 4ua B yooes eua prope^ supple, damna* anno ultimo primi Punid belli. Pau Uus damnatus aliquot annos, id est, secunduni eo- est» nt ez. Regulo consulibos rur- verborum, «anbui Hu^ Memiuttut* ^ sum adjecti sunt duo praetores, qui 74 Uriepia t^t\ Primo unus prai- novas provindas populi Romani, Si« tor creatua fu^riit» qui ius in urbe di- ciliam ac Sardiniaro, r^rent. paruisse imperio ejusy cujus imperator smts voluerit, velle ad Hannibalem redire. eo^^m et a Ua turba effusa e$L Paullo minus tria mi Uia militum inij C^tris aut capta^aut occisa. Facturos se in praeseiitiay' quod vellet, legati responderunt: fide accepta, ut reimitteret extemplo eum, si imperatores sui non comprobossent factum. ifsdem mandavit, ut protinus Numidas, qui intra praesidia Kartfaaginieiisium auxiliares esseat, ad transitionem perlicerent« £t Statorius ex multa juventute regi pedites conscripstt: ordinatosque prqximemorem Romaniim, ^instruendoetdecnrreiidosigna sequi, et servare ordines docuit: et operi aliiaque ^^justismi* litaribus ita adsuefecit, ut brevi rex non equiti magis fideret» qoam pediti; conlatisque aequo campo signls, justo pr Qelio- b reliqui» Numida kgatos 1. 58 Animiim tidvert U} Sic siepe Em«nd At So Rabeoii. Gronovi Oy editip Juntina: Cumduo^ 53 Tum primumy ut pro honis'^ Hic lus Romanis legatis Numida legatos videtur inserenda ante primum vocu- in Hispaniam misit, * la Aocs vel id^ ez qua pendeant hsec se Jnstruendo} 0um instjtuuotu K verba» ut duo legationem referrent, Notum est illud Virgilii, Uritque vl- Tum oravit, hoc seu id primum ut dendo Femind, £t eodem modo Li- pro bonis ac Jidelibus sociis facerent^ vius, sttpra 1. • turrenu munus et ofllcium praestarent, nempe 57 Justis m UUaribus] Muniis mifi* ut duo legationem refirrent ad impe» taxibus.

Libertini in quatuor tribus redacti sunt^ ^ quum antea dispersi per omnes fuissent; Esquilinam^ Pcdatinam^ Suburranam^ Collinam. Hanc ejus conjecturam, nixam ces sensum clariorem et rotundiorem Cassiodoro et Festo auctoribus, dein- efficiunt.

^ C Flaminius censor viam Flaminiam munivitj et circum Flaminium exstruxit. Adstipulatur Sigonio unus ceps omnes post illum editi recepe« Heamii codez.

Googlc Book Scarch hclps rcadcrs discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. Sigoniiy non, quomodo vulgati, Fre- EPITOME LIBRI XX. Adversus Ugures iunc primum exercitus promotus est. Pra" torum numerus ampliatus estj ut essent quatuor.

You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb at | ii 152 jflc^C' I 303647347. LIVII PATAVINI HISTORIARUM AB URBE CONDITA LIBRI QUI SUPERSUNT OMNES. DRAKENBORCHII ACCEDVVT NOTi E INTEGRi E EX EDITIONIBVS J. Galli Trans" alpini^ qui in Italiam inruperant, ccesi sunt.

istri di ertot mertuapidio-71istri di ertot mertuapidio-11istri di ertot mertuapidio-70

Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct to make the world's books discoverablc onlinc. coactus ftierat, vortidbus raptum pe« 6 * Sardiniam . mam ex quibusdam, seu veris, seu 9 Provecto anni»] Hoc a conjectura ad tempus fictis irarum causis, bel Lipsii est: quam firmat unus ex lum Carthaginiensibus tum decreve- Heamii codicibus, qui habet profecto nint, quum hi ex Africo be Uo vix ennit, Ceteri prqfedau, vel prqftcto bene emersissent. Utrum hostem, an vos^ anfortunam utriusque popu U^ ignoratis? Gronovianis, uno itidem e nostris: nec sane illa voce quid- quam hic est opus. ffrenatarum] Sigonius e ve- tere libro legit efferatamm. pe H] Non id quod • Gronovio e codidbus non spei^ agi a Cartb Qginiensibus* ut repete- nendis aliatum firniat unu B e regiis, lent apnis Siciliam ac Sardiniam, equiii quogue tegendo. norat quoque ri ad: in cetcris nih U 46 A4 equ Ues quoque tegendoe eaiie miitat de vulgata lectione. dem levitau conaenaam et conapb» Pompotiiui Mathb perei^nami 'T. t Ey comaa adadtitlas, permquetf qua» * Juthm] Vemm ae legitimum. Ce- tera, quum decemviri libros inspexissent, ut ita fierent^ quemadmodum cordi esse '^Divi carminibus '« pr^farentur. 10 In Sardinia autem in muro] 14 Ad, nmulacra btponm'] Alias et Recte videtur observare Jac. vius liic deesse nomen ^us urbis, cu- 15 Divi carmintbut] Scriptiy divim. Ayentinum ferrent, lectisterniumque fieret ; quin et liberti- nse ut ipsasy unde Feroniae donum daretur, pecuniam pro facultatibus suis conferrent. nec scriptj, in quibus legitur irahenm 22 Neqne suttinere se prolapsi, ne» ioque delectu. poterani] Qui pro- nem Gronovius expressit, et interpre- lapsi sunt, lis jam non est opus ut 76 TFTI Liyil H«tmtbal oculum an^ttit. Quum, omnia oblhitotiba^ aquis, ni Mt, ubt in sicco fessii sternerent cor- pi^ra, iftveniri posset^ cumulatis in aquas sarcinis insuper in- ciimbebant* jumentorum itfnere toto prostratbrum pasdm aoervi tantunv,* qtod' ^xstai^et aqu^, qtiaet*entibiks ad qbietem parvi temporis neeess A^iunft dubile dabant. H^c simul iucrepans, qpum ocius sign^ convellijuberet» et ipse in equum insiluis^t^Exequo equus repente conruit, consulemque lap^um super caput P^^^"'* enhdi U Territis omnibus» qui circa erant^ velut f • derat, ut quum jam io conspectu hos- 78 TITI LIVII u.c. montes circumducit:'equites ad ipsas fauces saltus, tumulis A.c. apte tegentibus, locat ; ut, ubi intrassent Romani, objecto Fiaminius ^quitatu, clausa omnia lacu ac montibus essent. Igitur terrestribus quoque copiis satis fidens Romanus us- P iitjtmeia 6xan. Nepipe inte Ui^eodam ert ali^ tu 19* sppa, et Polybi^ quot naves Po Bnorum intvane os am- 7 Ad Homotcam] Hoc nomen nu Uis pif, atque hoe nod D evsirisse. Jac Gfonovius aatem qun qmmi i Uiid intraxe non ooiyicit* Etavkeo Hh potuiseent» aut perfregerant pcora B in 8 Qid Ibennn t Roofacfif] Lege cum li Ctore, aut hfleserant in va^ a Bo^ i Gronovlo, vel qt A lele laanm eoku U, manis captas ewe. Facile res impetrata: abire enim duces re- Sios, quum peritos militiae, tum egentes eosdem atque au« aces^ cupiebant : sed, quod volebmt, non, ^uam maturato opus erat, '^naviter expediebant. ^* ^* ^^^* ^ Quid enim sua sponte Jecisse Hieram/mum puerunif ac vix- Sopatn d Mm pubescet Uemfacere pah Hsse? At i Uo Sf debiiosjam morti destinatosque^ alia nova scelera post mortem tyranni molitos; ^palam primo^ cum clausis Andranodorus Insula portis ^hareditatem regni creveritf quaque procwator tenue- ratf ^pro domino possederit; proditus deinde ab eis^ qui in Insula erantf circumsessus ab universa civitate^ qtus Ac Aradi^ nam tenuerity nequidquam palam atque aperle petitum regnum, clam et dolo adfectare coriaim sit^ et ne beneficio quidem atque honore potue Ht ^vinci, quum inter liberatores patrice insidia^ tor ipse libertaiis creaius esset pnetor. niaiii Oflmib filias, «cmioflea Afidraiiodori «t Tkeaikta,.iii* XXVL Heradoa ermt fi Ua Hieronis, uxor Zoippi; qui, legato B ab Hieronymo ad regem Ptolemsura missuis volu»» tarium oonsciverat exgilium.